Flagalle og byporte

Regulativ for opsætning af flagallé

Opsætning af flagallé kan ske i forbindelse med følgende arrangementer:

  • Nyåbning eller ejerskifte af erhvervsvirksomheder i Spjald og omegn.

  • Sportsstævner og byfester.

  • Forenings- eller forretningsjubilæer (ikke personer) - 25 år, 30 år, 35 år, 40 år osv.

  • Konfirmationsdage.

  • Begravelse.

Forudsætninger for opsætning:

Opsættes kun én gang ved jubilæum, nyåbning eller ejerskifte, og kun hvis mærkedagen markeres i form af reception/åbent hus eller lignende.

Ved arrangementer som falder ind under regulativet afholdt af foreninger eller lignende tilhørende i Spjald by, opsættes og nedtages flagalléen af foreningens egne medlemmer.

Opsætning foretages senest kl. 9.00 om morgenen og nedtagning skal være foretaget senest kl. 19.00 om aftenen (dog tages der hensyn til flagregler omkring solopgang og solnedgang).

Flagalléen vil undtagelsesvis ikke blive opsat under helt ekstreme vejrforhold, f.eks. under storm eller under hård vinter, hvor hullerne er tildækket af sne og lågerne fastfrosset.

Hvis der under opsætning er huller, der er dækket af parkerede biler, sne eller lignende, undlades der opsætning i disse huller.

Flagalléen kan lejes opsat og nedtaget for en pris af kr. 750,00.

Flagstænger kan udlejes for en pris af kr. 25,00 pr. stk. Flagstænger kan udlejes til privatpersoner.

Når flagalléen er opsat bør det altid tilstræbes, at der et centralt sted proklameres, (f.eks. på facebook - 6971 Spjald-borgere) hvorfor flagalléen er opsat.

Ved begravelse vil der blive opsat 3 stk flag på halv ved byportene i hver ende af byen. Prisen er 300.- og kan bestilles ved Krogs blomster eller ved flag ansvarlig anført nederst på siden.

Regulativ for skiltning på byport i forbindelser med arrangementer i byen

Ved arrangementer afholdt i byen, kan der annonceres af foreninger på de to byporte i byen. Annonceringen på byportene skal ske på godkendte skilte og skal være nedtaget senest to dage efter annoncering.

 

Henvendelse vedr. ovennævnte samt vedligehold, udlejning mv. :

Spjald Borgerforening v/ Jesper Puggaard

Tlf. +45 61 71 96 06

 

 

SMS-Service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, og få nyheder fra din by direkte på telefonen.

Tilmeld dig
Luk
Tilmeld vores SMS-service