Spjald Borgerforening

Spjald Borgerforening (SBF)

 

Borgerforening knytter trådene for byens mange “arbejdsgrupper”, som igangsætter aktiviteter som Sct. Hans, Høstfest, Fastelavn, Affaldsindsamling, m.m.. Samtidig igangsætter og afvikler foreningen også selv diverse arrangementer til gavn for byens borgere. Det er aktiviteter som fx. “Fællesspisning” som kører første mandag i måneden i vinterhalvåret. Man møder bare op og spiser og der er garanti for en masse god snak og social hygge.

Borgerforeningen blev oprettet i 1914 og har været aktiv siden. Borgerforeningens opgaver er ifølge §1 i vedtægterne: "Foreningens formål er at virke for Spjald byens og Brejning Sogns fremgang og udvikling og varetage de derværende borgers interesser”.

Borgerforeningen er det naturlige bindeled mellem borgerne og Kommunen oa.. Fremgang og udvikling kommer ikke af sig selv, men det er absolut vigtigt for lokalsamfundet, at vi ikke alene følger med udviklingen, men gerne må være først. Udvikling og fremgang er grundlaget for at butikker, skole, børnehave, foreningslivet osv. kan eksistere og vokse.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte én af bestyrelsens medlemmer.

 

Formand:

Jesper Puggaard

formandsbf@gmail.com

Kassere/hjemmeside:

Leif Lynggaard

kasserensbf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Elin Kjær Smedsgaard

aadraget19@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Charlotte Abildtrup

lotteabildtrup@hotmail.com

Sekretær:

Kirsten Odgaard

kirstenodgaard@icloud.dk

Affaldsindsamling:

Kirsten Odgaard

kirstenodgaard@icloud.dk

Suppleanter:

Henriette Eriksen

heeriksen@hotmail.com

 

Kennet Kassentoft

kassentoft@sol.dk

 

 

SMS-Service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, og få nyheder fra din by direkte på telefonen.

Tilmeld dig
Luk
Tilmeld vores SMS-service