Idegrundlag/ formål

Idegrundlag.

I den nuværende form er Erhvervsgruppen Spjald etableret de 4. april 2000 ved en ændring / udviddelse af Spjald Handels- & Håndværkerforening. Baggrunden var en  stor projektgruppe der i starten af 2000 arbejde med udvikling af erhvervslivet i Spjald. Dette arbejde involverede alle grene af erhvervslivet  - hande, håndværk og industri. Det var derfor naturligt at ændre Spjald Handels -& Håndværkerforening for at sikre det fortsatte arbejdefor hele Spjalds erhvervsliv.

Som en naturlig følge af kommunensammenlægningen blev medlemskredsen i 2006 udvidet til også at omfatte erhvervsdrivende i omegnsbyerne Ølstrup, Grønbjerg, Hover og Muldbjerg.

 

Formål / målsætning

  • At arbejde på at samle alle erhvervsdrivende i Spjald by og omegn i et lokalt netværk
  • At mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og gode idéer.
  • At arbejde for at fremme Spjald by og nærmeste omegns handel, håndværk og industri.
  • At deltage aktivt i samfundsrelevante spørgsmål vedrørende Spjald by nærmeste omegn
  • At arrangere aktiviteter til promovering af Spjald og nærmest omegn.
  • At arbejde på at skabe optimale rammer til gavn for både erhvervslivet og områdets borger

 

 

SMS-Service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, og få nyheder fra din by direkte på telefonen.

Tilmeld dig
Luk
Tilmeld vores SMS-service